IEDER KIND ZIJN TALENT!

 “Gewoon spelen”

Als ik in de blokkenhoek aan het bouwen ben, zeg dan niet dat ik “gewoon aan ’t spelen” ben, want, weet je, ik leer wanneer ik speel, over evenwicht en vormen. Wie weet, ben ik later architect…

Als ik mooi verkleed de tafel dek, en zorg draag voor mijn poppen, denk dan niet dat ik “gewoon aan ’t spelen” ben, want, weet je, ik leer wanneer ik speel, ik druk me uit en ben creatief. Wie weet, ben ik later kunstenaar of uitvinder…

Als je me ziet zitten op een stoel terwijl ik aan ’t voorlezen ben voor een ingebeeld publiek, lacht dan niet met mij en denk dan niet dat ik “gewoon aan ’t spelen” ben, want, weet je, ik leer wanneer ik speel. Wie weet, ben ik later een leraar…

Als je me ziet speuren naar insecten in de struiken, of mijn zakken volstop met schatten die ik vond, zeg dan niet dat ik “gewoon aan ’t spelen” ben, want, weet je, ik leer wanneer ik speel. Wie weet, ben ik later wetenschapper…

Als je me ziet spelen aan de zandtafel, potjes vullen en weer leegmaken, puzzels maken… in mijn school, denk dan niet dat het verloren tijd is, dat ik “gewoon aan ’t spelen” ben, want, weet je, ik leer problemen oplossen en me concentreren. Wie weet, ben ik later wiskundige, ingenieur of zakenman/vrouw …

Als je me ziet koken of eten proeven, denk dan niet, omdat ik ervan geniet, dat ik “gewoon aan ’t spelen” ben, want, weet je, ik leer wanneer ik speel. Ik leer aanwijzingen volgen en verschillen zien. Misschien ben ik later wel een kok of voedingsdeskundige…

Als je me ziet springen, huppelen, rennen, bewegen met heel mijn lichaam, denk dan niet dat ik “gewoon aan ’t spelen” ben, want, weet je, ik leer hoe mijn lichaam werkt. Wie weet, ben ik later dokter, verpleger, een atleet of danser…

Als je me vraagt wat heb je vandaag in ’t school gedaan, en ik zeg: “ gewoon gespeeld”, versta me dan niet verkeerd, want, weet je, ik leer wanneer ik speel. Ik leer genieten en succesvol zijn in ‘mijn werk’, ik bereid me voor op morgen. Vandaag ben ik een kind en mijn werk is “spelen”.

We bieden een rijk klasmilieu aan met uiteenlopende speelhoeken (eilanden). Niet opgelegde werkjes, maar wel het rijk spel in deze hoeken vormt de basis van onze klaswerking.

 

Talenten ontwikkelen

Als school vinden wij het belangrijk dat de kinderen de kans krijgen om hun sterke punten te ontdekken. Als je kinderen veel kansen biedt in een rijke en uitdagende omgeving, merk je dat ze heel wat potentieel hebben…meer dan je misschien wel denkt! Onze uitdaging bestaat erin de talentenkiemen te ontdekken die in elk kind verborgen zitten. De talenteneilanden zijn een manier om ons te helpen bij het zoeken naar en stimuleren van hun talenten.

De 9 eilanden hebben een bijzondere vorm en een bijzondere betekenis.

Er valt heel wat te beleven op de verschillende eilanden, maar onze kinderen worden ook uitgedaagd om aan te geven wat ze graag op een eiland doen, of wat ze er nog zouden willen doen. Samen komen ze op heel wat ideeën, waar je als volwassene niet aan denkt! Ze ontdekken zelf dat ze toch wel meer talenten hebben dan ze zelf denken!

 

 

Taaleiland:
Verrijkt met thematische boeken en vaste boeken, hier kunnen de kleuters spelenderwijs ervaringen opdoen met de vorm en uitzicht van letters. De kleuters maken kennis met de lees- en schrijfrichting. Ook poppenkast spelen, woordspelletjes, versjes, liedjes, rijmen, praten en luisteren, … komen hier aan bod.

Denkeiland:
Gezelschapspelletjes, kennis maken met verschillende cijferbeelden, tijd en ruimtebesef, grafieken, matrix, logisch nadenken, spelenderwijs rekenen,…

Muzo-eiland:
Zingen, spelen met klanken, muziek maken, ritme klappen, optreden, dansen, muziekinstrumenten bespelen, liedjes maken, dramatiseren, …

Beeldeiland:
Hier kunnen de kleuters schilderen, knutselen, kleien, bouwen, vilten, tekenen, kleuren, collage, houtskool, …ze kunnen zelf aan al het materiaal, om zoveel mogelijk hun zelfstandigheid en creativiteit te bevorderen.

Fijneiland:
Eiland om de fijne motoriek te bevorderen.
Tekenen, pengreep oefenen, rijgen, een pincet hanteren, kleien, knippen, naaien, haken,...

Vriendjeseiland:
Rollenspel, samenwerken, spelletjes spelen, zorgen voor elkaar, afspraken maken, tot interactie komen met elkaar,…
De poppenhoek, winkel, auto- en bouwmat, tafel voor klein materiaal, … komen op dit eiland aan bod. Hier kunnen de kleuters fantasievolle situaties bedenken en naspelen.

Natuur- en Techniekeiland:
Techniek, proeven doen, natuur ontdekken, ontdekdozen, ruimte, dieren, koken, bakken, zandbak, watertafel, ontdektafel, … zijn allerlei activiteiten die hier aan bod komen.
Om computervaardigheden te bevorderen bieden we educatieve spelletjes op de computer en de Ipads (2) aan.

Beweegeiland:
Eiland om de grote motoriek te bevorderen. Binnen en buiten (bij mooi weer).
Turnen, sporten, zwemmen, bewegen, tikspelen, speeltuin, voetbal, trampoline, balspelen, gooispelletjes, evenwicht…

Ook de snoezelhoek hoort bij beweegeiland:
Tot rust komen, genieten, stimuleren en bewust beleven van alle zintuigen, voelen, zien, tasten, ruiken, luisteren, …

Wil en durf eiland:
Plannen maken, weten/kiezen wat je wil, leren uit fouten, projecten afwerken, je laten zien,...

 

Welbevinden en betrokkenheid

Onze eerste zorg is dat kinderen zich goed voelen op school! Kinderen kunnen immers pas ‘groeien ‘ als ze goed in hun vel zitten en een positief zelfbeeld hebben.

We streven naar hoge betrokkenheid in het spel van elk kind. Enkel als kleuters intens en geboeid spelen, komen ze tot ontwikkeling.

We zorgen steeds voor een leuk en aangepast aanbod. We proberen hierbij in te spelen op wat in de klasgroep leeft. Soms groeien er leuke projecten (thema’s) uit het spel in de hoeken of leven er zelfs meerdere projecten in één klas. Niet zozeer het project is van belang, maar wel hoe de kinderen gestimuleerd en geprikkeld worden om net dat stapje verder te gaan.

Uiteraard volgen we ook het ritme van de jaarkalender en zullen we niet voorbijgaan aan gebeurtenissen zoals Sint, Kerstmis, Pasen, carnaval,… Bij zulke gemeenschappelijke thema’s doen we meestal een klasoverschrijdende activiteit met de kleuterschool om de verbondenheid met alle kleuters te versterken.

 

Gedifferentieerd aanbod

Door gericht te observeren in functie van de ontwikkelingsdomeinen en mee te spelen met de kinderen proberen wij na te gaan waar uw kleuter sterk in is of misschien nog wat moeite mee heeft. Zo zal elke juf proberen het aanbod (in de hoeken of in gerichte activiteiten) aan te passen op maat van uw kind. Ook de zorgjuf zal zo in samenspraak met de klasjuf kleuters extra groeikansen geven.

Voor ons staat vooral de evolutie van elk kind op de voorgrond. We blijven niet zozeer stilstaan bij wat moeilijk loopt, maar proberen op zoek te gaan naar kansen om te groeien in mogelijkheden. Niet elk kind hoeft hetzelfde te presteren, zolang elk kind maar in evolutie is op zijn/haar eigen tempo!

 

Kiezen

Wij kiezen voor veel doe-activiteiten in een keuzesysteem.

Wij zijn ervan overtuigd dat het weinig zinvol is om kleuters voortdurend te verplichten tot opgelegd werk als het hiervoor niet gemotiveerd is. Omgekeerd geldt ook dat kleuters die interesse hebben in bepaalde activiteiten, ook alle kans moeten krijgen om zich via die weg te ontwikkelen. In dat opzicht is het niet onwaarschijnlijk dat kleuter x met een heleboel fijnmotorische knutselwerkjes naar huis komt en kleuter y amper iets bij heeft. Toch is ook kleuter y zinvol bezig geweest met creatief, uitdagend en betrokken spel!

Af en toe worden er wel eens opdrachtjes opgelegd, maar ook hier proberen we activiteiten te voorzien die voor kleuters zinvol en motiverend zijn.

We bewaken wel dat kleuters uitdaging krijgen op de verschillende ontwikkelingsdomeinen door een gevarieerd aanbod in elke hoek en door elk kind regelmatig uit te nodigen in een andere speel-werkplek. Zo stimuleren we de kinderen om open te staan voor onbekende hoeken of materialen en ontdekken ze doorheen het jaar soms verrassende talenten of interesses!

 

Procesgericht werken

Bij knutselactiviteiten waar creativiteit voorop staat, vinden we het proces belangrijker dan het resultaat. Kleuters moeten in alle vrijheid kunnen experimenteren en kansen krijgen om zelf originele creaties te maken. Het proces geeft veel ontwikkelingskansen (creatief denken, plannen maken, ervaringen verwerken, …).

Misschien vinden wij volwassenen het resultaat niet altijd even mooi maar voor de kleuters zijn deze creaties betekenisvol!

Soms kiezen we er echter voor om planmatig opdrachten uit te voeren met een stappenplan. Dan zal de creativiteit op zich geen doelstelling zijn, maar wel het zelfstandig werken of het omgaan met instructies.

 

Zelfstandigheid

Wij vinden het belangrijk dat onze kleuters uitgroeien tot zelfstandige persoontjes. Bij de jongste kleuters wordt die zelfstandigheid vooral aangemoedigd door zelfredzaamheid te bevorderen (zelfstandig toiletbezoek, jas aantrekken, opruimen met hulp). Bij de oudere kleuters verruimt de zelfredzaamheid zich naar het in- en uitpakken van de boekentas, het zelfstandig opruimen, elkaar leren helpen, …