Schoolraad

Met dit orgaan beoogt men meer inspraak en medezeggenschap te verkrijgen binnen de schoolgemeenschap.

Onze schoolraad bestaat uit:

- 1 vertegenwoordiger van de leerkrachten;
- 1 vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap;
- 1 vertegenwoordiger van de ouders:

            Mevrouw Liesbeth Vrijsen (0495/55.13.25)

Bij bovengenoemde persoon kan u terecht met uw voorstellen.

Deze voorstellen dienen betrekking te hebben op het algemeen functioneren van de school.
Hij zorgt er dan voor dat uw suggesties en vragen aan bod komen op de schoolraad.

Voor individuele problemen kan u best terecht bij de leerkrachten of bij de directie.