Verkeersveiligheid

FLUO - HESJE

Tijdens de wintermaanden krijgen de kleuters van de school een fluo-hesje in bruikleen. Wij vragen u dit ’s morgens aan te doen bij uw kleuter. Ook raden wij u aan de fietsers een fietshelm op te zetten.

 

SCHOOLOMGEVING

Om de veiligheid in de schoolomgeving te verbeteren heeft het gemeentebestuur samen met de scholen, ouderverenigingen en de lokale politie volgende maatregelen uitgewerkt:

BLAUWE ZONE: In de Regenbooglaan is het parkeren beperkt in tijd. Hier moet je de parkeerschijf gebruiken.

KUS EN RIJ: In de Regenbooglaan is tegenover de school een kus-en-rij-zone ingericht.  Tussen 8u en 9u mogen auto's daar enkel stilstaan en niet parkeren.  Buiten deze periode telt ook hier de blauwe zone: parkeerschijf verplicht!

KORT PARKEREN: In de schoolstraat zijn 9 parkeerplaatsen voorbehouden voor zeer kort parkeren, maximum 15 minuten.  Daar kunnen ouders die hun kind naar het kinderdagverblijf of kleuterschool brengen reglementair parkeren.