Organisatie van de school

DAGINDELING

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

08.30u - 12.05u

08.30u - 12.05u

08.30u - 12.05u

08.30u - 12.05u

08.30u - 12.05u

13.30u - 15.25u

13.30u - 15.25u

 

13.30u - 15.25u

13.30u - 15.25u


Mogen wij u vragen de kleuters op tijd naar school te brengen. 
Te laat komen stoort het klasgebeuren.MIDDAGVERBLIJF

Boterhammen
Lucienne, Anne, Goedele, Esmeralda, Marina, Elly en enkele vrijwilligers zien er op toe dat de van thuis meegebrachte boterhammetjes worden opgegeten.
Gelieve water (zonder gas) mee te geven in een drinkbeker of plastic flesje, alsook een servet.  Brikjes zijn niet toegelaten.

Als vergoeding voor het middagtoezicht vragen wij € 0,75 per dag.

Warme maaltijd
Annemieke en Christiane zorgen ervoor dat jullie kleuters kunnen genieten van een warme maaltijd.

Voor een warme maaltijd rekenen we € 4 per dag.
Als vergoeding voor het middagtoezicht vragen wij € 0,75 per dag.


VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG

Voorschoolse opvang                                 

De kleuters kunnen vanaf 07.00u tot 08.00u terecht bij Marina .
Voor deze voorschoolse opvang vragen wij een bijdrage van € 2.
 

Naschoolse opvang

Na schooltijd wordt de opvang verzorgd door Annemieke en Esmeralda.
Deze naschoolse opvang loopt van een kwartier na de klasuren tot 18.15u.

Uw kleuter mag nog een tussendoortje meebrengen en ook een extra drinkbeker (voorzien van hun naam). 
Hierin krijgen ze water bedeeld.

U betaalt hiervoor:

Ma – Di -Do -Vrij

€ 2 tot 17.00u
€ 4 tot 18.15u

Woensdag

€ 2 tot 13.00u
€ 6 tot 18.15u

Vakantiedag

€ 12 (hele dag)
€ 6 (halve dag)

 

Onze naschoolse opvang is te bereiken op volgend nummer: 0470/81 86 90
Tot 17.00u kan u ook terecht op nummer: 03/252 58 88

U kan ook terecht bij de buitenschoolse opvang KOZZE. 
Voor inschrijving en informatie kan u telefoneren naar Dienst Welzijnszaken: 03/250 49 57


ONTMOETINGSAVOND EN OUDERCONTACT

Ontmoetingsavond

Tijdens de eerste schoolweken nodigen we jullie uit voor een ontmoetingsavond. 

De leerkracht geeft u een overzicht van wat uw kind tijdens het schooljaar zal doen.
Er worden praktische afspraken gemaakt, daarom is uw aanwezigheid op deze avond van groot belang.


Oudercontact

In de loop van het tweede trimester wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht van uw kind. 
Het doel hiervan is wederzijdse ervaringen over uw kind uit te wisselen en de vorderingen van uw kind te bespreken.

Ouders die de juffen in de loop van het schooljaar wensen te spreken, doen dit best na de klasuren. 


ZITTENBLIJVEN EN VORMEN VAN LEERLINGENGROEPEN

De klassenraad (directie en leerkrachten) beslist, in overleg met het CLB, of een leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Het is de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. (bijvoorbeeld na een instapdatum).

Het decreet basisonderwijs geeft beslissingsrecht aan de ouders waar het gaat over de overgang van het kleuter- naar het lager onderwijs en van het gewoon naar het buitengewoon onderwijs.

Toch menen wij, als school, dat de klastitularis in samenspraak met directie en CLB het best geplaatst zijn om te oordelen over de overgang van een leerling van de ene groep naar de andere. Dit sluit niet uit dat er een goede communicatie zal gevoerd worden met de ouders.