Leefregels van de school

TOEGANG TOT DE KLASLOKALEN EN VERLATEN VAN DE SCHOOL

Toegang tot de klaslokalen

De school is open vanaf 07.00u.  Tussen 07.00u en 08.25u worden de kleuters opgevangen in de zaal.  Vanaf 08.30u kunnen de kleuters tot aan het schuifraam van de klas gebracht worden..


Verlaten van de school

Om de school rustig en overzichtelijk te kunnen verlaten zijn duidelijke afspraken
met de kleuters en de ouders noodzakelijk:

*Vanaf 15.25u kan u de kleuters afhalen aan het schuifraam/de buitendeur van de klas.

*De kleuters die 's middags naar huis gaan, mogen worden afgehaald in het tuintje
(of via het schuifraam) van K4 en K5

*Gelieve de leerkracht een seintje te geven dat uw kleuter mee naar huis is!

 

TUSSENDOORTJE

Je kleuter brengt een stevige, stabiele beker mee naar school (voorzien van hun naam).  In de voor- en namiddag wordt hierin water bedeeld.  Wij vragen hiervoor een forfaitair bedrag van € 2,00 per maand.  Komt uw kleuter slechts halve dagen naar school, dan rekenen
wij € 1,00 per maand.

De kleuters mogen elke dag 'iets gezonds' (fruit, groenten,...) meebrengen in een doosje (voorzien van hun naam).
Indien het nodig is, vragen wij om het fruit gesneden mee te geven.  Op woensdag mag uw kleuter een koekje meebrengen.

Geef uw kleuter niet te veel fruit/koeken mee, een klein stukje fruit of één droge koek (zonder chocolade) om 10.30u is meer dan voldoende. In de namiddag wordt er enkel water gedronken.

 

VERJAARDAGEN

De juf zal er een gezellig feestje van maken, waarbij uw kleuter die dag in het middelpunt zal staan.  U hoeft geen traktatie te voorzien, de juf zorgt voor iets lekkers (u hoeft dus niets aan te kopen).


PERSOONLIJKE BEZITTINGEN

Met nadruk vragen wij om alle losse kledingstukken, boekentassen, tasjes, brooddozen, drinkbekers, knuffels, fopspenen en andere persoonlijke bezittingen duidelijk te tekenen met de volledige naam van uw kind. Veel dingen die niet getekend zijn gaan verloren.

Mogen wij u vragen, bij de aankoop van een nieuwe boekentas, rekening te houden met de bankjes in de gang. 
Boekentassen op wieltjes of van een groot formaat zijn niet echt handig in de gang.

De kleuters mogen geen speelgoed  meebrengen naar de klas, tenzij dit wordt gevraagd door de leerkrachten.  De jongste kleuters mogen hun knuffel en/of fopspeen meebrengen naar school als ze dit nodig hebben bij hun middagdutje (gelieve deze ook te tekenen).      

De kleuters mogen alle materialen gratis gebruiken op school. Ze engageren zich om zorgzaam om te gaan met het schoolmateriaal.  Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk beschadigd wordt, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan de ouders.

 

VEILIGHEID EN GEZONDHEID   

*In alle gesloten ruimten op school geldt er een algemeen rookverbod voor iedereen. In open lucht geldt op de schoolterreinen een  
rookverbod tussen 6.30 u. ’s morgens en 18.30 u. ’s avonds.

*Het is niet toegelaten om dieren op onze speelplaats mee te brengen.  

*Geef uw kind geen regenscherm mee naar school, dit om ongelukken te vermijden.

*Laat uw kleuter geen kostbare halskettingen, armbanden of ringen dragen. Ze verliezen die zo gemakkelijk en dat drama kunnen we
vermijden.  Dit geldt ook voor de hoeveelheid haarspelden in het haar van uw kind.

*Gelieve de touwtjes die aan de jassen hangen iets korter te maken.  Kleuters blijven gemakkelijk met lange slepende touwtjes ergens  
tussen zitten.

*Indien uw kleuters kriebelende beestjes heeft op haar/zijn hoofd, dan vragen wij u om de juf hiervan te verwittigen en het hoofdje 
dadelijk te behandelen. We hebben ook een ‘kriebelteam’ in onze school. Ouders controleren eind september en na elke ‘langere’
vakantieperiode de hoofdjes van de kleuters.  Indien er een besmetting is, dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

*De kleuters mogen niet alleen naar school komen of naar huis gaan. We hebben hiervoor een schriftelijk bewijs nodig van de ouders.

 

ONGEVALLEN EN VERZEKERINGEN                       

Alle kleuters zijn verzekerd tegen ongevallen die hen zouden overkomen op school en op weg van en naar school. 

Uitgangspunt van de schoolverzekeringen is het gehele schoolleven:
de lesactiviteiten, de sportactiviteiten, schoolfeest, uitstappen, de activiteiten die de school organiseert samen met de ouderraad.

U blijft als ouder wel burgerlijk aansprakelijk tot aan de schoolpoort.  De kleuters mogen niet alleen naar school komen of naar huis.
We hebben hiervoor een schriftelijk bewijs nodig van de ouders (ook als ze mee gaan met oudere broer of zus).Volgende verzekeringen heeft onze school afgesloten:

Burgerlijke Aansprakelijkheid

Deze waarborg is van toepassing op het schoolleven, de weg van en naar de school valt hier NIET onder.
Het
schoolleven geldt enkel wanneer de kinderen onder toezicht van de school staan.

Het is belangrijk dat ouders er zich van bewust zijn dat zij voor de ongevallen die hun kinderen op weg van en naar de school veroorzaken,
persoonlijk aansprakelijk kunnen gesteld worden. Het afsluiten van een verzekering BA privé-leven is dus geen overbodige luxe !


Lichamelijke Ongevallen

Medische kosten bovenop de mutualiteitbijdrage worden vergoed. Er zijn waarborgen voor tandprothese, overlijden en blijvende invaliditeit.
Er is geen verzekering voor stoffelijke schade (bvb. brillen, kleding, …).

Hier geldt de verzekering zowel voor schoolactiviteiten als voor de weg van en naar de school.
 

De schoolverzekeringen zijn in handen van het Interdiocesaan Centrum , een verzekeringskantoor verbonden aan het VSKO, gespecialiseerd in het verzekeren van scholen.
Bijkomende en actuele informatie betreffende schoolverzekeringen, schooluitstappen, kinderzitjes , …. is terug te vinden op de website: www.interdio.be


Vrijwilligers

De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers.
Deze mensen vallen onder de schoolverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid. Daarenboven heeft de school een aparte verzekering ongevallen vrijwilligers afgesloten.