Inschrijvingsavond

Ouders die hun kleuter wensen in te schrijven maken een telefonische afspraak en zijn welkom op een inschrijvingsavond die het dichtst aansluit bij de instapdatum die geldt voor uw kleuter (na een vakantieperiode en het bereiken van de kleuterleeftijd).
We hebben in onze school geen capaciteitsbeperking d.w.z  er is geen inschrijvingsstop of er zijn geen wachtlijsten.

Gelieve de ID-kaart van je kleuter mee te brengen.

 

Inschrijvingsavond

Instapdatum

10 oktober 2022

07 november 2022

09 januari 2023

23 januari 2023

01 februari 2023

27 februari 2023

17 april 2023

22 mei 2023

22 mei 2023

01 september 2023

 

 

 

 

 

 

Je kind is pas ingeschreven in onze school als je schriftelijk instemt met het pedagogisch project en het schoolreglement.
Eenmaal ingeschreven, blijft je kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer je beslist om je kind van school te veranderen, je niet akkoord gaat met een nieuwe versie van het schoolreglement of bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel.

Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor je kind wijzigt, kan het zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag nodig is dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, ofwel een bestaand verslag gewijzigd moet worden.
In dat geval organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.

Inschrijvingen op de campus.

Je kind is ingeschreven in onze kleuterschool de krinkelrups. Je hoeft dan niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar in de krinkel.