Inschrijvingen

Ouders die hun kleuter wensen in te schrijven maken een afspraak en zijn welkom op een inschrijvingsavond die het dichtst aansluit bij de instapdatum die geldt voor uw kleuter (na een vakantieperiode en het bereiken van de kleuterleeftijd).
We hebben in onze school geen capaciteitsbeperking d.w.z  er is geen inschrijvingsstop of er zijn geen wachtlijsten.

De avonden zijn op maandag telkens om 20u in de school. Gelieve de ID-kaart van je kleuter mee te brengen.

 

Inschrijvingsavond

Instapdatum

09 oktober 2017

06 november 2017

08 januari 1018

22 januari 2018

01 februari 2018

19 februari 2018

16 april 2018

14 mei 2018

28 mei 2018

01 september 2018