Inschrijvingen

Ouders die hun kleuter wensen in te schrijven maken een afspraak en zijn welkom op een inschrijvingsavond die het dichtst aansluit bij de instapdatum die geldt voor uw kleuter (na een vakantieperiode en het bereiken van de kleuterleeftijd).
We hebben in onze school geen capaciteitsbeperking d.w.z  er is geen inschrijvingsstop of er zijn geen wachtlijsten.

De avonden zijn op maandag telkens om 20u in de school. Gelieve de ID-kaart van je kleuter mee te brengen.

 

Inschrijvingsavond

Instapdatum

08 oktober 2018

05 november 2018

07 januari 1019

28 januari 2019

01 februari 2019

11 maart 2019

23 april 2019

03 juni 2019

27 mei 2019

01 september 2019

 

 

 

 

 

 

 

Je kind is pas ingeschreven in onze school als je schriftelijk instemt met het pedagogisch project en het schoolreglement.
Eenmaal ingeschreven, blijft je kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer je beslist om je kind van school te veranderen, je niet akkoord gaat met een nieuwe versie van het schoolreglement of bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel.

Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor je kind wijzigt, kan het zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag nodig is dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, ofwel een bestaand verslag gewijzigd moet worden.
In dat geval organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.

Inschrijvingen op de campus

Je kind is ingeschreven in onze kleuterschool de krinkelrups. Je hoeft dan niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar in de krinkel.